[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 6, № 1 (2017). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 6, 1 (Май 2018).