[1]
Nikolova, E. 2018. СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 7, 1 (Юли 2018), 93-99.