[1]
2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 2 (May 2018). DOI:https://doi.org/10.6666/кнк.v5i2.19.