[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 2 (Май 2018).