[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 1 (2016). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 1 (Май 2018).