[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 4 (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 4, 4 (Май 2018).