[1]
Toshkov, A. 2018. ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 2, 3 (Май 2018), 1.