[1]
2018. ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 2, 4 (May 2018), 9–14.