[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 3 (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 4, 3 (Май 2018).