[1]
2018. КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 3, 1 (May 2018), 40–44.