[1]
2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 2 (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 4, 2 (May 2018). DOI:https://doi.org/10.6666/кнк.v4i2.15.