[1]
2018. ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 3, 3 (May 2018), 17–24.