[1]
Vatakov, V. и Gugova, V. 2018. OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 4, 1 (Май 2018), 25-32.