[1]
Zhelev, Y. и Toshkov, A. 2018. Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство» в РИМ – Бургас. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 4, 1 (Май 2018), 1-2.