СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Автори

  • Nikolay Kasakliev

Ключови думи :

мобилни приложения, мобилни устройства, мобилни операционни системи

Абстракт

Лавинообразното нарастване на популярността на мобилните устройства днес действа като катализатор за навлизане на нови софтуерни решения и услуги през последните години. В работата се прави изследване на съвременните тенденции при разработка на мобилни приложения. Изследвани са категориите мобилни приложения с техните предимства и ограничения. Направен е обзор на актуалните софтуерни платформи за мобилни устройства и се представят резултатите от проведен експеримент.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Wroblewski L., Mobile First, A Book Apart, 2011, ISBN: 978-1-937557-02-7
[2] Open Handset Alliance, http://www.openhandsetalliance.com/, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[3] Smartphone OS Market Share, http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[4] Tizen. An open source, standards-based software platform for multiple device categories, https://www.tizen.org/, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[5] The Internet of Things (IoT) A trends white paper, http://www.coeforict.org/wp-content/uploads/2013/10/Internet-of-Things-author-Michele-Royer-Phd September-2013.pdf, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[6] Windows 10 can run reworked Android and iOS apps, http://www.theverge.com/2015/4/29/8511439/microsoft-windows-10-android-ios-apps-bridges, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[7] Number of apps available in leading app stores as of July 2014, http://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[8] 10 Mobile App Success Factors Developers Must Follow, http://blogs.sap.com/innovation/mobile-applications/10-mobile-app-success-factors-developers-must-follow-01258032, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[9] Facebook Reports First Quarter 2015 Results, http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=908022, Достъп до данните 01.06.2015 г.
[10] Conceição, Arlindo F., Empowering Mobile Users: Create Your Own Mobile Application for Data Collection in the Cloud, 5th International Conference, 2013, pp. 269-272, ISBN 978-3-319-05452-0
[11] Chaumette, S.; Ouoba, J., "A multilevel platform for secure communications in a fleet of mobile phones," Mobile Computing, Applications and Services (MobiCASE), 2014 6th International Conference on , vol., no., pp.173,174, 6-7 Nov. 2014, doi: 10.4108/icst.mobicase.2014.258028
[12] Tao Feng; DeSalvo, N.; Lei Xu; Xi Zhao; Xi Wang; Weidong Shi, "Secure session on mobile: An exploration on combining biometric, trustzone, and user behavior," Mobile Computing, Applications and Services (MobiCASE), 2014 6th International Conference on , vol., no., pp.206,215, 6-7 Nov. 2014 doi: 10.4108/icst.mobicase.2014.257767
[13] uMobile, https://www.apereo.org/umobile, Достъп до данните 01.06.2015 г.

Публикуван

2018-05-22

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 96-105. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98