CISCO ACADEMY КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

  • Angel Zahariev Toshkov
Ключови думи: CISCO, CISCO ACADEMY

Абстракт

В Сиско академията към БСУ се провежда обучение на курсисти по плана на
CCNA Routing and Switching

Публикуван
2018-05-22
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). CISCO ACADEMY КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 1-2. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/92
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846