МОБИЛНО УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ - АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ИДИОМАТИЧЕН РЕЧНИК

Автори

  • Nikolay Kasakliev

Ключови думи :

: м-обучение, онлайн идиоматичен речник, мобилно уеб приложение

Абстракт

В работата се представя мобилно уеб приложение, което да послужи като помощник на изучаващите английски език в усвояването на идиоматичните изрази в езика. При проектирането и разработката на приложението са следвани принципите и препоръките на Mobile First подхода, за да се осигури най-добро представяне на мобилни устройства. На този етап приложението съдържа едно минимално множество от най-често използваните идиоматични изрази, като потребителите имат възможност да добавят идиоми, а след одобрение от редактор-филолог те да станат и част от речника.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Everaert M., Idioms: Structural and Psychological Perspectives, Psychology Press, 1995, ISBN-10: 0805815058.
[2] Gibbs, R.W.: What do idioms really mean? IN: Journal of memory and language, 1992, Vol. 31, pp.485-506.
[3] Havrila M., Some functional differences between idioms and ‘single words’, An Online Journal of Modern Philology, 2009, ISSN 1214-5505.
[4] Totkov G., R. Doneva, L. Milev, T. Kaltcheva, P. Nestorova, Towards Bulgarian Verb Net, in Proc. of Int. Conf. Automation and Informatics'2004, Sofia, , Oct. 6-8, 2004, 1-4.
[5] About WordNet, https://wordnet.princeton.edu/. Достъп до данните: 19.11.2015г.
[6] Wroblewski L., Mobile First, A Book Apart, 2011, ISBN: 978-1-937557-02-7.
[7] On idioms and political speech, http://www.economist.com/blogs/prospero/2013/10/idioms-and-political-speech. Достъп до данните: 19.11.2015г.
[8] Zeldman J., Designing with Web Standards, 3rd Edition, 2009, ISBN-13: 978-0-321-61695-1.

Публикуван

2018-05-21

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МОБИЛНО УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ - АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ИДИОМАТИЧЕН РЕЧНИК. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4), 10-18. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/79