ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРО ЗАДВИЖВАНЕ

Автори

  • Ginko Georgiev
  • Silvija Letskovska

Ключови думи :

асинхронни двигатели, изолация

Абстракт

Тази статия поставя въпросите, свързани с често повредите на асинхронни двигатели, като част от електрически локомотив, които са взети под внимание. Извършени са изследвания на параметрите на режима при конвенционални и реални условия на работа.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Monitoring Induction Motors for Power Quality (Part 1), Power Logic solution Vol. 8, Issue 1
[2]. Н. П. Воробьев, С. Н. Воробьева, Г. В. Суханкин, Н. Т. Герцен, Методы и приборы диагностирования изоляции асинхронных двигателей, Ползуновский вестник№2/2 2011
[3]. И. А. Смольянов, Н. Р. Сафин, В. А. Прахт, К вопросам методов мониторинга изоляции асинхронных двигателей ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, Россия)
[4]. Даря Сиракова, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Основни положения от теорията на управлението на асинхронен двигател с ориентация на магнитното поле, Годишник БСУ, том ХХХ II, 2015 г.
[5]. Seymenliyski K., Letskovska S., Simeonov S., The structure of ferromagnetic materials - metallographical study, Second international symposium of Trans Black Sea Region on applied electromagnetism, 27-29 juni 2000, Xanthi, Greece.
[6]. Seymenliyski K., Letskovska S., Simeonov S., The structure of ferromagnetic materials - metallographical study, Journal of applied electromagnetism, Special Issue 2000, ISSN 1109–1606, Special issue, p.53-58, Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece

Публикуван

2018-05-20

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРО ЗАДВИЖВАНЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 33-36. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/66

Най-четените статии от същия автор(и)