EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕРТОРЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ

  • Daniela Jekova Mareva
  • Dimitar Yudov
Ключови думи: индукционно нагряване, PSPICE анализ, резонансен инвертор, загубна мощност

Абстракт

Разгледана е схема на инвертор за нагряване на флуиди с комбинирана структура, подобряваща работата на инвертора, използващ преимуществата на инвертор по ток и напрежение. При доказана функционалност на изследваната схема в широк диапазон на изменение на изходната мощност с висок коефициент на полезно действие са разгледани загубите в изправителя и инвертора в номинален режим.

Литература

[1] Mareva D.J., Yudov D.D.,Marev E. M. “Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids”– The XXІІ International conference “ELECTRONICS ET’2013”,Sozopol 2013,Annual journal of Electronics, 2013, volume 7, ISSN 1314-0078,p.148
[2] Mareva D.J., Yudov D.D., Marev E. M. “Simulation research of Serial and LLC Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids”ANNUALJOURNALOFELECTRONICS-2013, SOZOPOL , 2013, ISSN 1314-0078
[3] Mareva D.J., D.D. Yudov, E.M. Marev ” Inverter for Induction Heating of Fluids” – The XIX International conference “ELECTRONICS ET’2010”, Sozopol 2010,b1, p204
[4] Mareva D.J., Yudov D.D., Marev E. M. “Single-Ended Inverters For Induction Heating Of Fluids”- XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2014, 29-31 May 2014, Bourgas, Bulgaria,p.69
[5] Georgiev A. Sl. ‘Bridge Systems and their Reliability Analysis’. International Scientific Journal ”Acta Universitatis Pontica Euxinus” published by aegis of Tehnical University of Varna – Bulgaria and Ovidius University of Constanta – Romania, ISSN 1312-1669, Volume 1, Number 1, 2002 pp. 108-113
[6] V. C. Valchev, T. P. Todorova, P. V. Yankov and A. Van den Bossche, Design Considerations and Loss Analysis of DC Chokes, IEEE SIELA2016, 29 May - 2 June, 2016, Bourgas.
Публикуван
2018-05-20
Как да се цитира
Mareva, D., & Yudov, D. (2018). EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕРТОРЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 25-32. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/64
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846