МНОГОФУНКЦИОНАЛНА РАДИОЛОКАЦИОННА СИСТЕМА СЪС СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА: ОСНОВНИ ОБРАБОТВАЩИ АЛГОРИТМИ

  • Andon Lazarov
  • Dimitar Minchev
  • Chavdar Minchev
Ключови думи: ISAR, ISAR геометрия, Кинематика на ISAR, реконструкция на кръстосана корелация

Абстракт

В тази доклад се представя концепция за възстановяване на изображения, получени в радиолокационна система с инверсна синтезирана апертура (ISAR), като се използват данни от измерванията на параметрите на обекта в системата. Линейно-честотно (LFM) модулиран сигнал се използва за моделиране на отразените от обекта сигнали. Изведени са основните геометрични и кинематични характеристики. Описани са аналитично процесите на формиране на ISAR сигнала и възстановяване на изображението, интерпретирани като права и инверсна проекционна операция. В допълнение, възстановяването на образа се интерпретира като пълна компенсация на фазите на сигнала, индуцирани от движението на обекта, т.е. пълна компенсация на движението на обекта. Предложен е високо-резолюционен алгоритъм за възстановяване на образа на базата на пространствена крос-корелация.

Литература

[1] Pricket, M. J., and Chen, C. C. (1980) Principle of inverse synthetic radar (ISAR) imaging. IEEE Electronics and Aerospace Systems Conference Record, Arlington, VA, 1980, pp. 340-345.
[2] Itoh, T., Sueda, H., and Watanabe, Y. (1996) Motion compensation for ISAR via centroid tracking. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 32, 3 (July 1996), 1192—1197.
[3] Li J., R. Wu, V. Chen, 2001, Robust autofocus algorithm for ISAR imaging of moving targets, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-37, 3, pp. 1056-1069.
[4] Jiang N., R.Wu, J. Li, “Super resolution feature extraction of moving targets,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. AES-37, No 3, pp. 781-793, 2001.
[5] Chen, V. C., S. Qian, 1998, Joint time-frequency transform for radar range-Doppler Imaging, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-34, 2, pp. 486-499.
[6] Qian, S., V. C. Chen, 1994, ISAR motion compensation via adaptive joint time-frequency technique, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-34, 2, pp. 670-677.
[7] Ig. Djurovic Th. Thayaparan, L. Stankovic. Adaptive Local Polynomial Fourier Transform in ISAR, Hindawi Publishing Corporation, EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2006, Article ID 36093, Pages 1–15, DOI 10.1155/ASP/2006/36093.
[8] F. Berizzi, M. Martorella, 2008. A range profiling technique for synthetic wideband radar, IET Radar Sonar, Navigation 2(5), pp. 334 – 350.
[9] Xi, L., L. Guosui, J. Ni, 1999, Autofocusing of ISAR images based on entropy minimization, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-35, 4, pp. 1240-1252.
[10] M. Martorella, F. Berizzi, and S. Bruscoli. Use of Genetic Algorithms for Contrast and Entropy Optimization in ISAR Autofocusing, Hindawi Publishing Corporation, EURASIP Journal on Applied Signal Processing Vol. 2006, Article ID 87298, Pages 1–11, DOI 10.1155/ASP/2006/87298.
Публикуван
2018-05-20
Как да се цитира
Lazarov, A., Minchev, D., & Minchev, C. (2018). МНОГОФУНКЦИОНАЛНА РАДИОЛОКАЦИОННА СИСТЕМА СЪС СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА: ОСНОВНИ ОБРАБОТВАЩИ АЛГОРИТМИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 10-16. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/62
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)