СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ

  • Nikolina Belcheva Dragneva
Ключови думи: Безопасността на превозните средства, авто мобилизация

Абстракт

Безопасността на превозните средства е сложна характеристика, която намалява обективната възможност за възникване на пътнотранспортни произшествия и за ограничаване на последствията от аварията. Това имущество е подразделено на две групи активна и пасивна безопасност. Активната безопасност на превозните средства изисква нови решения, които намаляват произшествията по пътищата и избягват опасните ситуации. Това е предизвикателство за производителите и се превръща в необходимост по отношение на създаването на глобална авто мобилизация.

Литература

1. http://autobild .bg
2. http://avtocatalog .org
3. www.autohausaz .com
4. http://znanieto .net
5. Драгнева, Н. Логистични процеси при снабдяване с резервни части за автомобили, БСУ, 2011
Публикуван
2018-05-19
Как да се цитира
Dragneva, N. (2018). СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), 21-24. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/55
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)