СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ

Автори

  • Nikolina Belcheva Dragneva

Ключови думи :

Безопасността на превозните средства, авто мобилизация

Абстракт

Безопасността на превозните средства е сложна характеристика, която намалява обективната възможност за възникване на пътнотранспортни произшествия и за ограничаване на последствията от аварията. Това имущество е подразделено на две групи активна и пасивна безопасност. Активната безопасност на превозните средства изисква нови решения, които намаляват произшествията по пътищата и избягват опасните ситуации. Това е предизвикателство за производителите и се превръща в необходимост по отношение на създаването на глобална авто мобилизация.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. http://autobild .bg
2. http://avtocatalog .org
3. www.autohausaz .com
4. http://znanieto .net
5. Драгнева, Н. Логистични процеси при снабдяване с резервни части за автомобили, БСУ, 2011

Публикуван

2018-05-19

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), 21-24. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/55

Най-четените статии от същия автор(и)