ЦИКЛОИДИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЛАНЕТНИТЕ ПРЕДАВКИ

  • Radostin Dolchinkov
Ключови думи: планетарните зъбни колела, скоростни кутии, двигатели, маховици

Абстракт

Тази статия представя преглед на планетарните зъбни колела, които се използват по-широко на базата на многобройните им предимства, като компактност, наслагване на скорост и възможност за въртящ момент до разклонена мощност, по-високи предавателни числа със същия обем. Използвани като предавки за скоростни кутии, двигатели и маховици

Литература

1. Kaufmann, E.: Hochübersetzende Getriebe. Antriebstechnik 12 (1973) 3, S. 81—84.
2. Neumann, R.: Das Harmonic-Drive-Getriebe und seine Anwendungen. KDT-Vortrag 1973 (unveröffentlicht).
3. Prospekte der Fa. CYCLO-Getriebebau, Lorenz Braren KG/BRD.
4. Duditza, Fl,; Miloiu Gh.: Transmisic mechanice moderne. Moderne mcchanische Übersetzungen (rumänisch). Bukarest, Editura Technica 1971, S. 158—170.
5. Prospekt: Mehrkantdrehmascliine TORNOMAT 2 der Fa. Hahn & Kolb, Stuttgart (BRD).
6. Neumann, R.: Umlaufrädergetriebe in Textilmaschinen. Deutsche Textiltechnik 15 (1995)
7. Kurth, D., u.a.: Möglichkeiten zur Leistungssteigerung von Beschichtungsanlagen durch Planetenwalzen-Extruder. Kunststoffe 64 (1994) 11, S. 626.
8. Schumann, R.: Traction Fluids. Antriebstechnik 13 (1994) 11, g 629
9. Долчинков, Р., Практическо/техническо/ приложение на планетни предавки, Национална конференция по машиностроене и машинознание, МДУ „Ф.Ж.Кюри”, Варна, 8-9 септември 2015.
10. Долчинков, Р., Анализ на зъбни механими с подвижни оси, Международна научна конференция “70 години МТФ, Созопол, 2015.
Публикуван
2018-05-19
Как да се цитира
Dolchinkov, R. (2018). ЦИКЛОИДИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЛАНЕТНИТЕ ПРЕДАВКИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), 1-9. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/52
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>