ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

  • Stanimir Nedialkov Stoianov
  • Daniela Orozova
  • Ivan Popchev
Ключови думи: електронно обучение, виртуалното образователно Пространство, интелигентен помощник

Абстракт

Виртуалното Образователно Пространство (ВОП) се разработва в Лабораторията „Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“ на Пловдивския университет, съвместно с Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет. Пространството се изгражда наследник на средата за електронно обучение DeLC [1,2], предоставяща електронно учебно съдържание и електронни образователни услуги за планиране, организация и провеждане на учебен процес в университет [3]

Литература

1. S.Stoyanov, I.Ganchev, I.Popchev, M.O’Droma, From CBT to e-Learning, Journal “Information Technologies and Control”, No. 4/2005, Year III, Pp. 2-10, ISSN 1312-2622
2. S.Stoyanov, I.Ganchev, I.Popchev, M.O’Droma, An Approach for the Development of InfoStation-Based eLearning Architectures, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 61, No 9, 2008, Pp.1189-1198.
3. С. Стоянов, И. Попчев, DeLC – минало, настояще, бъдеще, пленарен доклад, Международна конференция „From DeLC to VelSpace”, 26-28 март 2014, Пловдив, ISBN: 0-9545660-2-5.
4. S. Stoyanov, I. Popchev, E. Doychev, D. Mitev, V. Valkanov, A. Stoyanova-Doycheva, V. Valkanova , I. Minov, DeLC Educational Portal, Cybernetics and Information Technologies (CIT), Vol.10, No 3., Bulgarian Academy of Sciences, 2010, pp. 49-69
5. Дойчев, Е. , Среда за електронни образователни услуги, дисертация, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013
6. Ganchev I., S. Stojanov, M. O’Droma, D. Meere, Development of InfoStation-based and Context-aware mLearning System Architectures, In: Advanced Learning. Raquel Hijón-Neira, editor. In-Teh. ISBN: 978-953-307-010-0, 2009 Pp. 115-139.
7. S.Stoyanov, V. Valkanov, I. Popchev, A. Stoyanova-Doycheva, E. Doychev, A Model of Context-Aware Agent Architecture, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., Tome 67, № 4, 2014, pp. 487-496.
8. S. Stoyanov, I. Ganchev, M. O’Droma, H. Zedan, D. Meere, V. Valkanova, Semantic Multi-Agent mLearning System, A. Elci, M. T. Kone, M. A. Orgun ( Eds.): “Semantic Agent Systems: Foundations and Applications”, Book Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 344, Springer Verlag,2011, ISBN: 978-3-642-18307-2
9. С. Стоянов, И. Попчев, Инфраструктури за електронно обучение, списание „Техносфера“, БАН, 4(30)/2015, ISSN 1313-38612015, 38-45.
10. Stoyanov, S., Context-Aware and Adaptable eLearning Systems, PhD Thesis, STRL, De Montfort University, Leicester, UK, 2012.
11. Д. Орозова, С. Стоянов, И. Попчев, Виртуално образователно пространство, Научна конференция с международно участие „Знанието – източник на иновации“, БСУ, 14-15 юни, 2013, ISBN 978-954-9370-99-7, 153-159.
12. С. Стоянов, Д.Орозова, И. Попчев, Е. Дойчев, Виртуално пространство за продължаващо обучение, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 12-14 юни 2015 г., БСУ, ISBN 978-619-7126-11-2, 419-425
13. А. Тоскова, Б. Тосков, С. Стоянов, Д. Орозова, А. Стоянова-Дойчева, „Когнитивна роботика“ за продължаващо обучение, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 12-14 юни 2015 г., БСУ, ISBN 978-619-7126-11-2, 426-433
14. С. Стоянов, И. Попчев, DeLC – минало, настояще, бъдеще, пленарен доклад, Международна конференция „From DeLC to VelSpace”, пленарен доклад, 26-28 март 2014, Пловдив, ISBN: 0-9545660-2-5, 29-40.
15. Вълкановa, В. , Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училище, ИИКТ-БАН, дисертация, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, София.
16. S. Stoyanov, A Virtual Space Supporting eLearning, Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Pleven, April 6–10, 2016, 72-82
17. С. Стоянов, В. Вълканов, В. Вълканова, Виртуално образователно пространство като IoT екосистема, 6-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2-5 юни, 2016, Китен
18. M. A. Razzaque, M. Milojevic-Jevric, A. Palade, Siobhán Clarke, Middleware for Internet of Things: A Survey, IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, VOL. 3, NO. 1, FEBRUARY 2016, 70-95.
19. J. Todorov, B. Daskalov, S. Stoyanov, I. Popchev, V. Valkanov, Learning Intelligent System for Student Assistance – LISSA, 2016 IEEE 8 th International Conference on Intelligent Systems, 4-6 September, Sofia, 748-753
20. K. Gramatova, S. Stoyanov, E. Doychev, V. Valkanov, Integration of eTesting in an IoT eLearning ecosystem - Virtual eLearning Space, BCI '15, September 02-04, 2015, Craiova, Romania, © 2015 ACM, ISBN 978-1-4503-3335-1/15/09, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2801081.2801086, Art. 14.
21. А. Тоскова, Б. Тосков, С. Стоянов, Д. Орозова, А. Стоянова-Дойчева, „Когнитивна роботика“ за продължаващо обучение, Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 12-14 юни 2015 г., БСУ, ISBN 978-619-7126-11-2, 426-433
22. А. Петров, А. Петров, В. Вълканова, И. Димитров, Игриво-базирано обучение във Виртуално Образователно Пространство, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 20-21 септември 2016 г., БСУ.
23. M. Miteva, A. Stoyanova-Doycheva, N. Stancheva, Development Intelligent Environment for Generating eLearning Lessons about Cultural-Historical Heritage of Bulgaria, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 20-21 септември 2016 г., БСУ
24. A. Stoyanova-Doycheva, V. Ivanova, S. Stoyanov, E. Doychev, An Intelligent System in Support of English language Learning and Teaching, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 20-21 септември 2016 г., БСУ.
25. I. Kehayova, V. Valkanov, P. Malinov, E. Doychev, Architecture of a Module for Analyzing Electronic Test Results, 2016 IEEE 8 th International Conference on Intelligent Systems, 4-6 September, Sofia, 779-784.
26. S. Stoyanov, H. Zedan, E. Doychev, V. Valkanov, I. Popchev, G. Cholakov and M. Sandalski, Intelligent Distributed eLearning Architecture, V. M. Koleshko (Ed.), Intelligent Systems, InTech, March, 2012, 978-953-51-0054-6, Hard cover, 366 pages, pp. 185-218.
27. F. Siewe, H. Zedan, A. Cau, The Calculus of Context-aware Ambients, Journal of Computer and System Sciences 77 (2011) 597–620.
28. M. H. Al-Sammarraie, Policy-based Approach For Context-aware Systems, PhD Thesis, Software Technology Research Laboratory De Montfort University,July 2011, Leicester, United Kingdom.
29. M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, Wiley, 2009.
Публикуван
2018-05-18
Как да се цитира
Stoianov, S., Orozova, D., & Popchev, I. (2018). ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 1-7. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/42
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)