ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Автори

Ключови думи :

геймификация, PBL, GBL, учебен процес, БСУ, качество на обучението

Абстракт

В тази статия си поставихме за цел да оценим какво мислят студентите от университета за въвеждането на елементи на игровизация в учебния процес и какво е въздействието на игровизацията върху подобряването на качеството на обучението.  За да се постигне тази цел, беше проведено проучване за това какво представлява игровизацията. Разгледани са някои популярни стратегии за геймификация - PBL и GBL. Избрани са елементи, които са били въведени в обучението. В края на обучението беше проведена анкета, за да се оцени мнението на учениците относно въвеждането на тези елементи и тяхното въздействие върху повишаването на качеството на обучението. 

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Авторска биография

  • Автор: Angel Toshkov, комуникации; компютърни технологии; измервания; иновации

    Професор доктор в Бургаски свободен университет

Литература (библиография)

[1] Rula Al-Azawi, Fatma Al-Faliti, and Mazin Al-Blushi, Educational Gamification Vs. Game Based Learning, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 7, No. 4, August 2016
[2] W. C. Lin, J. Y. Ho, C. H. Lai и B. S. Jong, "Mobile gamebased learning to inspire students learning motivation", в сборник 2014 г. Международна конференция по информатика, електроника и електротехника, ISEEE 2014, том 2, стр. 810-813, 2014 г.
[3] J. Hamari, J. Koivisto и H. Sarsa, "Работи ли геймификацията? Литературен преглед на емпиричните изследвания на геймификацията", в сб. The Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2014 г., стр. 3025-3034.

Публикуван

2022-12-27

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ. (2022). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 64-72. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271