СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В БСУ

  • Dimitar Binev
Ключови думи: ESP, students’ training, improving skills

Абстракт

Настоящата публикация е има за цел да запознае читателите с обучението по  специализиран английски език в Бургаския Свободен Университет. Представени са  основните цели, съдържанието на курса и методите за оценяване на студентите. 

Литература

1. BIDGOLI, HOSSEIN, The Handbook of Computer Networks - LANs, MANs, WANs, the Internet, and
Global, Cellular, and Wireless Networks, John Wiley & Sons Inc, 2008.
2. Ramachandran, Umakishore, Leahy Jr., William D., Computer Systems - An Integrated Approach to
Architecture and Operating Systems, PEARSON EDUCATION (US), 2010
3. Simon Haykin, Neural Networks and Learning Machines, 3rd Edition, 2008
4. http://www.cplusplus.com/
5. http://www.php.net
6. http://www.mysql.com
Публикуван
2018-05-16
Как да се цитира
Binev, D. (2018). СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В БСУ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 38-41. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/27
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846