МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ

  • Nikolina Belcheva Dragneva
Ключови думи: морски превози, технологии за обработка на товари

Абстракт

Статията разглежда технологията за обработка на товари с помощта на два портални крана в един корабен трюм. Разработената технология позволява максимално намаляване на времето на престой на корабите, като товара се обработва с минимални загуби.

Литература

1. Любомир Добрев Повишаване на товарооборота и ефективността на пристанищните терминали чрез въвеждане на съвременни технологии за обработване на товарите Volume II, Number 2, 2012 Nautical & Environmental studies. ISSN 0020-7233
2. Грънчарова В. Възможности за подобряване на товароподемните средства в пристанищата Scientific proceedings xx international scientific-technical conference "trans & MOTAUTO ’12" 2012 ISSN 1310-3946
3. https://port-burgas.bg/terminal-iztok;
Публикуван
2022-11-19
Как да се цитира
Dragneva, N. (2022). МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 12-16. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)