РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ

Автори

  • Daniela Jekova Mareva

Ключови думи :

сериен резонансен инвертор; вода за отопление; регулиращ

Абстракт

Статията представя концепция и анализ на схематично реализирано автономно инверторно захранване за различни приложения. При източниците на индукционно нагряване на течности най-популярният е сериен пълен мостов резонансен инвертор. За регулиране на температурата на инвертора използваме метода за честотно регулиране на изходната мощност. При този метод елементите, съставляващи резонансната верига, имат постоянни параметри. Работната честота се променя, за да позволи плавно регулиране на изходната мощност на индукционния нагревател.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Sugimura H., Muraoka H., Nakaoka M. “Dual Mode Phase – Shifted ZVS – PWM Load Resonant High–Frequency Inverter for Induction Heating Super Heated Steamer” - Yamaguchi University, Yamaguchi, Japan, Engineering Journal, 3 july 2004
2. Sugimura H., Muraoka H., Nakaoka M. “ A NovelSoft Switching PWM Power Frequency Converter with Non DC Smoothing Filter Link for consumer High–Frequency Induction Heating” , IEEE 2004
3. A. Van den Bossche and V. C. Valchev. Inductors and transformers for power electronics, Boca Raton: CRC press, 2005.
4. Kanchev, H.C., Hinov, N.L., Arnaudov, D.D. and Hranov, T.H., Current fed inverter application as a controllable DC load, XXV International Scientific Conference Electronics (ET), 12-14 Sept. 2016, Bourgas, Bulgaria.
5. Madzharov, N., “High-frequency power source with constant output power,” Journal of Engineering Science and Technology Review, Volume 9, Issue 6, 2016, pp. 157-162.
6. N. Hinov, D. Arnaudov, N. Gradinarov, G. Kraev and N. Rangelov, “Multiphase resonant inverters for supercapacitor charging,” PCIM Europe Conference Proceedings, 2012, Nuremberg; Germany; 8 - 10 May 2012, pp. 1078-1085.
7. V. C. Valtchev, A. Van den Bossche, J. Melkebeek and D. D. Yudov, “Design Considerations and Loss Analysis of Zero Voltage Switching Boost Converter,” IEEE Proceedings – Electric Power Applications, UK, Vol.148, No 1, January 2001, pp. 29-33.

Публикуван

2021-03-06

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ. (2021). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 2-10. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/250