СЪГЛАСУВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ИНДУКТОРА ЗА НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ С ПАРАМЕТРИТЕ НА АВТОНОМНИЯ ИНВЕРТОР

  • Daniela Mareva измервания
  • Dimitar Yudov
  • Emil Marev
Ключови думи: нагряване на флуиди, инвертор, съгласуване

Абстракт

Индукционното нагряване е безконтактен метод. Генерира се топлина в повърхностния слой на магнитопроводим материал (метал). Това поле се произвежда  от бобина-индуктор, захранвана от високочестен резонансен инвертор, реализиран с мощни ключови  полупроводникови елементи MOS или IGBT. Това е един  подходящ подход за индукционно нагряване в процесите за получаване на електрическа топлина.  Процесът  може да се регулира бързо и прецизно. Методика за изчисление на индуктора.

Литература

[1]. Марева Д., Юдов Д., Марев Е. „Автономен инвертор за индукционно нагряване на вода”, БСУ, 2010.
[2]. Марева Д.Развитие на индукционно нагряване на флуиди”, Годишник- BFU 2010
[3]. Марева Д., Юдов Д., Марев Е. „Проектиране на индуктор за нагряване на флуиди”, Годишник, БСУ, 2012.
[4]. В.Г.Бастанов, „ВысокочтотнЫе катушки индуктивности ”, Москва, 2007.
[5]. Марева Д., Юдов Д., Марев Е. „Комбинирано регулиране на инвертор за индукционно нагряване”, Созопол ЕТ-2011.
Публикуван
2018-05-16
Как да се цитира
Mareva, D., Yudov, D., & Marev, E. (2018). СЪГЛАСУВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ИНДУКТОРА ЗА НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ С ПАРАМЕТРИТЕ НА АВТОНОМНИЯ ИНВЕРТОР. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 17-22. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/25
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846