МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ

Автори

  • Nikolina Belcheva Dragneva

Ключови думи :

морски превози, технологии за обработка на товари

Абстракт

Резюме: В статията се разглеждат изискванията при разработване на технологиите за обработка на товари в морските превози. Разработената прецизно технологична линия дава възможност обработката на товарите да се извършва бързо, качествено и с минимални загуби.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Асенов А., Б. Иванов. Изследване на мултимодалните и интермодалните транзитни превози на товари през българските пристанища. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев" ,том 54, Русе, 2015
2. Pencheva V. T. Balbuzanov, I. Zanev. System for monitoring of floating and coastal navigational signals in the Bulgarian section of the Danube River. IN: Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
3. Ivanov B., A. Asenov, V. Pencheva, A. Tsekov. Methodology for Selecting a Scheme for Arranging Port Cargo Handling and Port-To-Port Carriage of Transit Goods by Road as a Part of Multimodal. 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, 2017. ISSN 1311-3321
4. Pencheva V., A. Asenov, I Beloev. Study of the use of alternative energy sources in internal water transport, XI International conference, Полша, 2019.
5. https://port-burgas.bg/terminal-iztok
6. http://www.burgas1.org/e107_plugins1/content/content.php?content.432

Публикуван

2020-12-10

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. (2020). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), 49-55. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241

Най-четените статии от същия автор(и)