СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС

Автори

  • Silvija Letskovska
  • Kamen Seymenliyski
  • Eldar Zaerov
  • R. R. Simionov

Ключови думи :

обучение, възобновяема енергия, учебна среда, енергийна ефективност.

Абстракт

Тази статия представя опита на Бургаския свободен университет в изграждането на интелигентна учебна среда в областта на възобновяемата енергия, която да се интегрира в системата за електронно обучение. Учебната среда включва използването на интелигентни устройства за наблюдение и управление на две фотоволтаични централи, използващи сложна метеорологична станция.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. Peder Vejsig Pedersen, Solar Energy and Urban Pedersen, 2002
[2]. Programmer's Heaven C# School Book, 2006
[3]. C# Succinctly, 2012
[4]. https://mysql.com
[5]. https://arduino.cc
[6]. https://fronius.com
[7]. Mollova S., M. Zhekov, A. Kostadinov, P. Georgieva, Laboratory Model for Research on Computer Cluster Systems. 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2018, DOI:10.23919/MIPRO.2018.8400250
[8]. P. Georgieva, Implementing genetic algorithms in the MatLab environment. Yearbook of BSU, Volume XXIX, pp. 241-248, 2013, ISSN 1311-221-X
[9]. Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Study The Performance Characteristics Of Power Systems With Photovoltaic Power Plants, Computer Science and Communications Magazine, Volume 5, No 4 (2016), ISBN 978-619-7126-57-0, BFU, Burgas, p.12-17
[10]. Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Ginko Georgiev, Laboratory Equipment for Energy Accumulation from Renewable Sources, ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, 28 ‐ 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers р. 455-459, ISBN‐10 9989‐786‐78‐X, ISBN‐13 978‐9989‐786‐78‐5, EAN 9789989786785.
[11]. Долчинков Р., П. Георгиева, Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия. Компютърни науки и комуникации, том 2 (2), стр. 48-57, 2012, ISSN: 1314-7846
[12]. Долчинков Р., П. Георгиева, Ефективност на системи за слънчево проследяване. Годишник на БСУ, том XXVIII, стр. 243-255, 2012, ISSN 1311-221-X

Публикуван

2019-10-17

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС. (2019). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 8(1), 42-47. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/236

Най-четените статии от същия автор(и)