ИНТЕГРИРАНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

  • Nikolina Belcheva Dragneva
Ключови думи: градска мобилност, интегриран градски транспорт

Абстракт

В статията се разглеждат проблемите и тенденциите за развитие на градския транспорт в отговор на Европейските изисквания за ефикасна транспортна система, чрез разработване на планове за градска мобилност. Интегрираният градски транспорт в гр. Бургас на този етап на изграждане, отговаря на нарасналите изисквания на пътниците, предоставяйки транспортна услуга на ново качествено ниво.

Литература

1. План за устойчива градска мобилност https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjZ-tyM5pXjAhWs2aYKHVD0BigQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rupprecht-consult.eu%2Fuploads%2Ftx_rupprecht%2FSUMP_Brochure_web_BG.pdf&usg=AOvVaw2FllMyqCeyDJ-ROaFe1IL2
2. Как Бургас модернизира градския си транспорт https://www.dnevnik.bg/evropa/regioni/2019/05/03/3421251_kak_burgas_modernizira_gradskiia_si_transport/
3. Интегриран градски транспорт Община Бургас https://www.transportburgas.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
4. Драгнева Н. Велосипедният транспорт като алтернатива за придвижване в градски условия МК.,В., 2013
5. Драгнева Н. Възможности за повишаване на качеството в градските автомобилни превози МК, „Транс МОТАUТО“ С., 2014
Публикуван
2019-07-07
Как да се цитира
Dragneva, N. (2019). ИНТЕГРИРАНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 8(1), 36-41. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/235
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)