ИНТЕГРИРАНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Автори

  • Nikolina Belcheva Dragneva

Ключови думи :

градска мобилност, интегриран градски транспорт

Абстракт

В статията се разглеждат проблемите и тенденциите за развитие на градския транспорт в отговор на Европейските изисквания за ефикасна транспортна система, чрез разработване на планове за градска мобилност. Интегрираният градски транспорт в гр. Бургас на този етап на изграждане, отговаря на нарасналите изисквания на пътниците, предоставяйки транспортна услуга на ново качествено ниво.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. План за устойчива градска мобилност https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjZ-tyM5pXjAhWs2aYKHVD0BigQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rupprecht-consult.eu%2Fuploads%2Ftx_rupprecht%2FSUMP_Brochure_web_BG.pdf&usg=AOvVaw2FllMyqCeyDJ-ROaFe1IL2
2. Как Бургас модернизира градския си транспорт https://www.dnevnik.bg/evropa/regioni/2019/05/03/3421251_kak_burgas_modernizira_gradskiia_si_transport/
3. Интегриран градски транспорт Община Бургас https://www.transportburgas.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
4. Драгнева Н. Велосипедният транспорт като алтернатива за придвижване в градски условия МК.,В., 2013
5. Драгнева Н. Възможности за повишаване на качеството в градските автомобилни превози МК, „Транс МОТАUТО“ С., 2014

Публикуван

2019-07-07

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИНТЕГРИРАНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ. (2019). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 8(1), 36-41. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/235

Най-четените статии от същия автор(и)