АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Автори

  • Kamen Seymenliyski
  • Silviya Letskovska
  • Radoslav Simionov

Ключови думи :

EMF, electromagnetic radiation, transformer substation

Абстракт

Ensuring a safe and environmentally friendly living environment requires the use of modern technological and engineering solutions to design and build high-risk facilities. Dangers to human health include the different electromagnetic fields emanating from power and communication devices. The aim of the project is to find a solution for the construction of a built-in transformer substation with minimal impact on human and the environment in terms of wave emissions.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1]. ГОЛОДНОВ Ю. М., Контроль за состоянием трансформаторов, Москва, Енергоатомиздат, 1988.
[2]. СОСНИНА Е. Н., МАСЛЕЕВА О. В., ПАЧУРИН Г. В., БЕДРЕТДИНОВ Р. Ш.. К вопросу безопасности силовых трансформаторов//Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-5. – С. 1023-1026.
[3]. ОКОЛИЙСКИ, СТ.. The influence of electromagnetic fields and radiofrequency radiation on human and animal reproduction, ИБИР-БАН, 2017.
[4]. ФИЛЬ Е. С.. ИГНАТЬЕВА И. Ю. Исследование низкочастотных магнитных полей и их воздействие на человека // Молодой ученый. — 2016. — №18.1. — С. 31-32.
[5]. PUJAN KARKI. Human Exposure to Electromagnetic Field and Electromagnetic Compatibility, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, April 1, 2017.
[6]. Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR, European Commission, DG Health and Food Safety.

Публикуван

2018-07-22

Брой

Раздел (Секция)

Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Как да цитирате

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 200-205. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/228

Най-четените статии от същия автор(и)