ФАСАДНИТЕ ПОЧИСТВАЩИ РОБОТИ – СРЕДСТВО/ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Автори

  • Radostin Dolchinkov
  • Mariana Koleva

Ключови думи :

почистващ робот за фасади, роботизирани системи

Абстракт

Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за поддръжка и рискът за работниците чрез разработване на автоматизирани системи за почистване. Роботите за почистване могат да се използват и при градски условия. Модерните архитектури на сградите са все по-сложни и по-сложни, следователно почистването на фасадите им е от особено значение. При проектирането на конструкциите на новите сгради има смисъл да се обмисли автоматизираното почистване още на етапа планиране.

Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за поддръжка и рискът за работниците.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] ELKMANN N., FELSCH. T., SACK M., BOHME T. (1999). Modular climbing robot for outdoor operations, Proceedings of CLAWAR 1999, Second International Conference on Climbing and Walking Robots, Page 413-419, Portsmouth, U.K.
[2] ELKMAN, N., FELSCH, T., SACK, M., SAEZ, J. AND HORTING, J. (2002). Innovative Service Robot Systems for Fagade Cleaning of Difficult-to-Access Areas, Proceedings of the 2002 IEEE/RSJ Intl. Conference on Intelligent Robots and Systems, Lausanne, Switzerland.
[3] GAMBAO E., HERNANDO M., HERNANDEZ F. AND PINILLA, F. (2004). Cost-Effective Robots for Fagade Cleaning, Proceedings of the 2004 Inernational Symposium of Automation and Robotics in Construction. Jeju, Korea.
[4] GAMBAO E. AND BALAGUER C. (2002). Robotics and Automation in Construction, IEEE Robotics and Automation Magazine. Vol. 9. No 1. (March 2002), ISSN 1070-9932
[5] GAMBAO E. AND HERNANDO M. (2006). Control System for a Semi-automatic Fagade Cleaning Robot , Proceedings of the 2006 Inernational Symposium of Automation and Robotics in Construction. Tokyo, Japan.
[6] SCHRAFT, R. D., BRAUNING, U., ORLOWSKI, T. AND HORNEMANN, M. (2000). Automated Cleaning of Windows on Standard Fagades, Automation in Construction Vol. 9, Issues 5-6, (September 2000) 489-501, Elsevier, ISSN: 0926-5805.
[7] SCHRAFT, R. D., VOLZ, H., “Serviceroboter”, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1996
[8] JAPAN ROBOT ASSOCIATION (JARA), “The specifications and applications of robots in Japan - non manufacturing field”, Japan, 1997
[9] ELKMANN, N., FELSCH, T., SACK, M., BÖHME, T., “Modular climbing robot for outdoor operations”, Proceedings of CLAWAR 1999, Second International Conference on Climbing and Walking Robots, Portsmouth, 13.-15. September, 1999, pp. 413-419

Публикуван

2018-07-21

Брой

Раздел (Секция)

Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Как да цитирате

ФАСАДНИТЕ ПОЧИСТВАЩИ РОБОТИ – СРЕДСТВО/ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 153-163. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/223

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>