ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА

Автори

  • Nikolina Belcheva Dragneva

Ключови думи :

road safety, requirements

Абстракт

In the analysis of traffic accidents and the reasons for their occurrence, a systematic approach is used that addresses all the elements that influence the accident and its consequences. The elements in the road transport system must interact and be sufficiently adaptive to ensure safety. In this regard, the road and the environment of the road must be designed and implemented in such a way as to induce adequate behavior of the participants in the movement and to be most tolerant of any mistakes in their behavior.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Баръмски И., Усъвършенстване дейността на Пътна полиция при настъпване на ПТП, НИКК, 2008
[2] http://stroiteli.elmedia.net
[3] http://kantora.eu

Публикуван

2018-07-21

Брой

Раздел (Секция)

Конференция на БСУ „Синя икономика и синьо развитие“. ISBN 978-619-7126-57-0

Как да цитирате

ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 114-118. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/216

Най-четените статии от същия автор(и)