СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

Автори

  • Radostin Dolchinkov

Ключови думи :

вятърна турбина, динамично изследване

Абстракт

Разглеждат се и се анализират видовете вятърни турбини. Проектиран е стенд за статично и динамично изследване на характеристиките на вятърна турбина с вертикална ос.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] http://www.hydrolab.tu-sofia.bg
[2] International Standard IEC 61400: Wind turbines.
[3] Обретенов, В., Стенд за изпитване на вятърни турбини. Научна конференция ЕМФ`2009, сборник доклади, т.ІІ, стр. 61-65, Созопол, 2009.
[4] Обретенов, В., Опитно изследване на вятърен двигател с хоризонтална ос. Научна конференция ЕМФ`2010, сборник доклади, т.ІІ, стр. 53-58, Созопол, 2010.

Публикуван

2018-05-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 41-46. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/181

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>