СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ

Автори

  • Penka Georgieva
  • Krastyu Dudinov
  • Nikolay Chanev
  • Andon Andonov

Ключови думи :

размита логика, конструиране на портфейл, UML диаграма

Абстракт

В тази статия е описан софтуерен модул за конструиране на инвестиционни портфейли. Модулът е трети елемент на автономната софтуерна
система FSSAM, създадена за подпомагане на процеса за взимане на инвеститорски решения за активи, търгувани на фондови борси. Подробно е описан класът PortfolioElement.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Altrock, Constantin von, Fuzzy Logic & NeuroFuzzy Applications in Business and Finance.: Prentice hall PT, 1995
[2] Георгиева, П., Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време, БАН, София, 2012
[3] Пътев, П.; Канарян Н., Управление на портфейла. Велико Търново: Абагар, 2008
[4] Наков, С., Програмиране на за .NET Framework I том, Фабер
[5] Наков, С., Въведение в програмирането със C#, 2011. ISBN 978-954-400-527-6

Публикуван

2018-05-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 31-40. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>