МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ

Автори

  • Radostin Dolchinkov

Ключови думи :

лостови, зъбни и винтови механизми, редуктор, мултипликатор

Абстракт

В работата са разгледани механизмите и машините използвани във възобновяеми енергийни източници. С направеният обзор върху ветрогенераторите се показва тяхната приложимост като алтернативни източници на енергия. Механизмите съставят кинематичната основа на машините и механичните уреди и затова те се явяват неотменна тяхна съставна част. Работоспособността на цялата машина или уред като цяло в значителна степен зависи от правилността на работа на техните механизми.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Неделчева Ст., ”Нетрадиционни и възстановими енергийни източници в електроенергетиката”, София, 2006.
[2] Тончев Г., “Вятърни турбини”, Ековат технологии, 2006.
[3] Mukund R.,” Wind and solar power systems”, CRC press, 1999.

Файлове за сваляне

Публикуван

2018-05-30

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 31-42. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/174

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>