ОТ ДЖАДЖИ ДО РОБОТИ С MICROSOFT GADGETEER

  • Dimitar Minchev
Ключови думи: Microsoft, Gadgeteer, вградени устройства, роботи

Абстракт

В тази публикация е представен безжично управляем робот базиран на технологията Microsoft .NET Gadgeteer. Изпозлва се принципа на сокет клиент-сървър комуникационна технология за подаване на управляващи команди към робота, както и за визуализиране на изображения, направени от камера монтирана на него. Програмно oбезпечаване за управление на робота е разработено и описано.

Литература

[1] Simon Monk, Getting Started with .NET Gadgeteer, O'Reilly Media, ISBN 978-1-4493-2823-8, May 2012.
[2] Marco Minerva, Wi-Fi Gadgeteer Robot controlled by Windows Phone with image streaming, http://mikedodaro.net/2012/07/10/wi-fi-gadgeteer-robot-controlled-by-windows-phone-with-image-streaming/, Интернет, Август 2013.
[3] GHI Electronics, http://www.ghielectronics.com/ , Интернет, Август 2013.
[4] FEZ Spider Mainboard, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/269 , Интернет, Август 2013.
[5] WiFi RS21 Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/282, Интернет, Август 2013.
[6] Motor Driver L298 Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/315, Интернет, Август 2013.
[7] Camera Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/283, Интернет, Август 2013.
[8] OLED Display Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/343, Интернет, Август 2013.
[9] Multicolor LED Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/272, Интернет, Август 2013.
[10] USB ClientDP Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/280, Интернет, Август 2013.
[11] SD Card Module, http://www.ghielectronics.com/catalog/product/271, Интернет, Август 2013.
[12] SocketServer, http://mikedodaro.net/2011/12/05/a-tcp-server-using-net-gadgeteer/, Интернет, Август 2013.
[13] SocketClient, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202858(VS.92).aspx, Интернет, Август 2013.
[14] Constructing a Bluetooth controlled Robot, http://mikedodaro.net/2012/05/19/constructing-a-bluetooth-controlled-robot/, Интернет, Август 2013.
[15] Microsoft .NET Micro Framework SDK 4.3 (RTM), http://netmf.codeplex.com/releases/view/81000, Август 2013.
[16] GHI Software Package 4.2, https://www.ghielectronics.com/download/ghi-software-package-v4.2-04302013, Интернет, Август 2013.
[17] Microsoft Visual Studio 2012, http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads, Август 2013.
[18] Десислава Петрова-Антонова, Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .NET технологии, УИ "Св. Климент Охридски", ISBN978-9-5407-3301-2, 2012.
[19] BurgasConf 2013, Lightning talks, http://burgasconf.com/, Конференция, Колеж по туризъм към университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 24 август2013.
[20] "От джаджи до роботи с Microsoft Gadgeteer" Димитър Минчев,
http://va.ludost.net/files/burgasconf/2013/09.Lightning/01.%D0%9E%D1%82%20%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%81%20Microsoft%20Gadgeteer%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.mp4, Интернет, Септември 2013.
Публикуван
2018-05-29
Как да се цитира
Minchev, D. (2018). ОТ ДЖАДЖИ ДО РОБОТИ С MICROSOFT GADGETEER. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 10-15. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/171
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)