Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 3 (2015)

  • Angel Toshkov комуникации; компютърни технологии; измервания; иновации https://orcid.org/0000-0003-3798-6283
Ключови думи: Книжка 12

Абстракт

Книжка 12

Всички статии в броя

Биографични данни

Angel Toshkov, комуникации; компютърни технологии; измервания; иновации

Професор доктор в Бургаски свободен университет

Публикуван
2018-05-12
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 3 (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(3). изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/16
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2