ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН

  • Angel Zahariev Toshkov

Абстракт

Уважаеми колеги, имам удоволствието да ви уведомя, че електронното списание „Компютърни науки и комуникации”, http://ojs.bfu.bg/ издавано от ЦИТН на БСУ, е включено в референтната база на ВИНИТИ – РАН за 2013 г. ВИНИТИ – РАН (Всерусийски институт за научна и техническа информация на Руската академия на науките) е най- големият информационен и аналитичен център в Русия и света. От 1952 г. насам ВИНИТИ РАН предоставя научна и техническа информация за постиженията в следните области: математика, механика, науките за живота (биология, медицина), науки за земята (география, геофизика, геология, минно дело, опазване на околната среда), физика, астрономия, химия и инженерна химия, информатика, автоматизация и компютърни науки, електроника, електроинженерство, енергетика, металургия, транспорт, икономика и др. Списание „Компютърни науки и комуникации” е първото издание на БСУ, реферирано в най-голямата аналитично-информационна база в света. Това е едно признание за качеството на публикациите в списанието, както и за отличната работа на редакционния екип и на екипа за техническа поддръжка на Системата за електронни издания в Бургаски свободен университет.

Публикуван
2018-05-29
Как да се цитира
Toshkov, A. (2018). ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 1. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/169
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>