ИЗСЛЕДВАНЕ НА LLC ИНВЕРТОР ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ

  • Daniela Jekova Mareva
  • Dimitar Yudov
  • Emil Marev
Ключови думи: резонансен последователно-паралелен инвертор, индукционното нагряване, флуиди

Абстракт

В настоящата разработка е избрана и задълбочено изследвана схема на резонансенпоследователно-паралелен инвертор, приложим в индукционното нагряване на флуиди. Индукторът задиректно нагряване изпълнява в инвертора ролята на резонансна индуктивност и е разделен на двечасти. Паралелно на едната част е включен резонансния кондензатор, а последователно на другатачаст - паралелния резонансен кръг. С това включване се постига по-добро съгласуване на индуктора сизхода на инвертора.

Литература

1. T. Nakarnizo, M. MutsuoNakaoka „New generation fluid heating appliance using high-frequecy load resonant inverter” IEEE 1999 International Conference on Power Electronics
2. Y.Uchihori ancl Y.Kawamura “The State- on-the Art Electromagnetic Induction Flow - Through the Pipeline Package Type Fluid Heating PEDS'99, July 1999, Hong Kong
3. Марева Д., Юдов Д..”LLCC инвертор за индукционно нагряване на флуиди “ Бургаски Свободен Университет -2011.
4. Марева Д., Юдов Д., Марев Е. „ Автономен инвертор за индукционно нагряване на вода”, Бургаски Свободен Университет , 2010
Публикуван
2018-05-29
Как да се цитира
Mareva, D., Yudov, D., & Marev, E. (2018). ИЗСЛЕДВАНЕ НА LLC ИНВЕРТОР ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 19-25. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/162
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846