ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА

Автори

  • Kamen Seymenliyski
  • Silvija Letskovska

Ключови думи :

горивни клетки, електролиза, водород

Абстракт

Тaзи статия представя резултатите от проучване на възможностите на електролизерите на системата - горивна клетка за производство и съхранение на енергия. Получени са резултати за ефективността на системата.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. http://www.horizonfuelcell.com
2. http://bgh2society.org
3. Тарасов Б. П., Лотоцкий М. В., Водородная энергетика: прошлое, настоящее, виды на будущее, Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева), 2006
4. Петрий О. А., Левин Э. Е., Водородаккумулирующие материалы в электрохимических системах, Рос. хим. ж. об-ва им.Д. И. Менделеева, 2006, т. L, № 6

Публикуван

2018-05-29

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 9-14. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160

Най-четените статии от същия автор(и)