ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ

Автори

  • Radostin Dolchinkov

Ключови думи :

планетарен механизъм, верига, епициклоидна предавка, хипоциклоидна предавка

Абстракт

Утвърдената методология и спомагателните таблици позволяват бърз и лесен избор и изчисляване на геометричните размери на верижно-циклоидните зъбни предавки и конструкцията на зъбните колела. Използването на стандартна верига на елементите в барабана на колелата намалява броя на трансмисионните елементи и възлите в скоростната кутия, определя по-ниска цена, осигурява по-добро съответствие на употребата и по-ниски разходи за ремонт и поддръжка.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Долчинков, Р., Дисертация, Бургас, 2001
2. CYCLO-Getriebe. Prospekt der Firma CYCLO-Getriebebau, Lorenz Brareu KG/BRD
3. Hamerak, K., Das Cyclo-gertibe-eine geniale idee und ihre technische Verwiklichung. Technik heute, 1979
4. Долчинков, Р., Верижно-циклоидна предавка с високо предавателно отношение, НТК ”Транспорт, екология- устойчиво развитие”, Варна, 2002.
5. БДС 6211-82 Вериги предавателни ролкови и втулкови , Официално издание, София, 1983
6. Долчинков, Р., Хараланова В., Редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно отношение, Годишник на БСУ, 2004.
7. Долчинков, Р., Геометрични пресмятания на верижно-епициклоидна предавка, Механика на машините, №84,2009.

Файлове за сваляне

Публикуван

2018-05-29

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 3-9. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/159

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>