ПРОЕКТИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ФРИКЦИОННА МЕХАНИЧНА ПРЕДАВКА

Автори

  • Radostin Dolchinkov

Ключови думи :

функционални механични предавки, компютърен анализ, създаване на ефективни схеми

Абстракт

През последните десетилетия усилията на специалистите по зъбни механизми са насочени преди всичко към намаляване на габаритните размери, при повишаване на предавателното число на зъбните механизми и тяхната товароносимост. Това е сложен процес, като се има в предвид, че се изисква съвместно решаване на редица задачи свързани с конструирането, производствения контрол и експлоатационните изпитания. За някои области на приложение това не е необходимо, а за други това не винаги може да бъде постигнато. Ако се постигне ще е свързано с по-големи разходи за материали, проектиране на инструменти,приспособления и машини, установки за контрол на точността и др.. Начин за преодоляване на тези недостатъци е използването на готови машинни елементи. С
малки промени в конструкцията им и при умело съчетаване на елементите от които са съставени е възможно да се постигнат добри резултати. Един от тези стандартни елементи е търкалящият лагер

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Долчинков Р., Лагерен редуктор, Сборник научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 41, серия 2, Машиностроителни науки, Русе, 2004 г.
2. Долчинков Р., Генов Г., Тонев Г. Анализ и конструкции на фрикционни механични предавки със стандартни търкалящи елементи, Национална конференция с международно участие “Технически системи и технологии 2006”, Сливен, 2006.
3. Долчинков Р., Тонев Г., Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с два един след друг съставни елемента, Journal of the Techical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13, 2006.
4. Долчинков Р., Тонев Г., Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с два един в друг съставни елемента, Годишник на БСУ, том XV, 2007
5. Долчинков Р., Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента, Част 1, Journal of the Techical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 14, 2009.
6. Долчинков Р., Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента, Част 2, Journal of the Techical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 14, 2009.

Публикуван

2018-05-28

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ПРОЕКТИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ФРИКЦИОННА МЕХАНИЧНА ПРЕДАВКА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(1), 45-53. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/155

Най-четените статии от същия автор(и)

1 2 > >>