АКАДЕМИЯТА ЗА ТАЛАНТИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА

  • Dimitar Minchev
Ключови думи: деца, академия, таланти, програмиране

Абстракт

 В тази статия е представен преглед на първата година на Академията за таланти в програмирането към Бургаски свободен университет с подкрепата на Telerik Kids Academy. Инициативата е национална и включва деца от 4 до 6 клас, които се интересуват от програмиране. Участниците имат възможността да се конкурират с други деца в България. Това включва онлайн предизвикателства по програмиране и национални конкурси по информатика. В заключение от тази първа година, се препоръчва академията да продължи да функционира, да се увеличи нейната целева група, да се включат повече участващи деца, като се разделият според нивото на техните знания.

Литература

1. Telerik Kids Academy, 2013, [Официален сайт], http://www.telerik-kids.com/
2. Една учебна година в Академия за таланти по програмиране, АТП, 2013, [Онлайн ресурс], http://atp.minchev.eu/
3. РСОП е републиканска студентска олимпиада по програмиране, 2013, [Официален сайт], http://www.bcpc.eu/
4. Класиране на учениците от АТП на първата тренировка за първа група, 20.10.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=3
5. Класиране на учениците от АТП на първата тренировка за втора група, 20.10.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=4
6. Класиране на учениците от първа домашна работа на АТП, 20.10.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=5
7. Класиране на учениците от АТП на втора тренировка за първа група, 27.10.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=6
8. Класиране на учениците от АТП на втора тренировка за втора група, 27.10.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=7
9. Класиране на учениците от АТП на ноемврийка тренировка за първа група, 03.11.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=9
10. Класиране на учениците от АТП на ноемврийка тренировка за втора група, 3.11.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=10
11. БГКОДЕР е интернет сайт за алгоритмично и състезателно програмиране, 2013, [Официален сайт], http://www.bgcoder.com
12. Невръстни бургаски програмисти се представиха чудесно на първото си състезание, 10.11.2013, [Онлайн ресурс], http://pointburgas.com/образование/невръстни-бургаски-програмисти-се-пр/
13. Условия на задачи от упражнение през ноември, 17.11.2012, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/11/tasks.txt
14. Решения на задачи от упражнение през ноември, 17.11.2012, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/11/solutions.zip
15. XI национален ученически есенен турнир по информатика „Джон Атанасов“, Шумен, 2011, [Официален сайт], http://www.math.bas.bg/infos/Shumen_2011.html
16. XII, национален ученически есенен турнир по информатика „Джон Атанасов“, Шумен, 2012, [Официален сайт], http://www.math.bas.bg/infos/Shumen_2012.html
17. Класиране на учениците от АТП на първа декемврийска тренировка за първа група, 01.12.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=12
18. Класиране на учениците от АТП на първа декемврийска тренировка за втора група, 01.12.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=13
19. Условия и решения на задачите от упражнение, 08.12.2012, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/12/2012.12.08-ATP.zip
20. Класиране на учениците от АТП на втора декемврийска тренировка за първа група, 15.12.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=14
21. Класиране на учениците от АТП на втора декемврийска тренировка за втора група, 15.12.2012, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=15
22. Второ национално състезание на Telerik, условия на задачите за 4 клас, 16.12.2012, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/12/4.zip
23. Второ национално състезание на Telerik, условия на задачите за 5 клас, 16.12.2012, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/12/5.zip
24. Второ национално състезание на Telerik, условия на задачите за 6 клас, 16.12.2012, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/12/6.zip
25. Презентация представяща първи учебен срок на АТП от д-р Минчев, 31.01.2013, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/02/Димитър-Минчев-Презентация.pdf
26. Видео запис от закриване на първи и откриване на втори учебен срок, youtube.com, 31.01.2013, [Онлайн ресурс], http://youtu.be/x6IX8ajgdsk
27. Видео запис от закриване на първи и откриване на втори учебен срок, video.bfu.bg, 31.01.2013, [Онлайн ресурс], http://video.bfu.bg/videos/69/055
28. Интернет сайт на академията за таланти по програмиране, АТП, 2013, [Официален сайт], http://atp4kids.wordpress.com
29. Класиране на учениците от АТП на февруарската тренировка за първа група, 16.02.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=18
30. Класиране на учениците от АТП на февруарската тренировка за втора група, 16.02.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=19
31. ИНФОС е интернет сайт на за националните състезания по информатика за ученици, 2013, [Официален сайт], http://www.math.bas.bg/infos/
32. ИМИ - БАН е Институт по математика и информатика - Българска академия на науките, 2013, [Официален сайт], http://www.math.bas.bg
33. ИНФОМАН е информатически портал, списание и онлайн библиотека с архив на много състезания, 2013, [Официален сайт],http://infoman.musala.com/
34. МУСАЛА е българска компания разработчик на софтуер, 2013, [Официален сайт], http://www.musala.com
35. Класиране на учениците от АТП на домашната работа от месец март, 23.03.2013, [Онлайн ресурс], http://atp4kids.wordpress.com/2013/03/23/домашна-работа/
36. СПОЖ е on-line тренировъчна система за състезателно програмиране на АТП, 2013, [Официален сайт], http://dev.bfu.bg/spoj/
37. Класиране на учениците от АТП на първа априлска тренировка за първа група, 06.04.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.b/spoj/board.pl?contest_id=25
38. Класиране на учениците от АТП на първа априлска тренировка за втора група, 06.04.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=26
39. Класиране на учениците от АТП на втора априлска тренировка за първа група, 20.04.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.b/spoj/board.pl?contest_id=29
40. Класиране на учениците от АТП на втора априлска тренировка за втора група, 20.04.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=30
41. Програмна релаизация на динамична структура тип „Списък“, 11.05.2013, [Онлайн ресурс], http://atp.minchev.eu/2013.01.11-list.txt
42. Програмна реализация на динамична структура тип „Стек“, 11.05.2013, [Онлайн ресурс], http://atp.minchev.eu/2013.01.11-stack.txt
43. Програмна реализация на динамична структура тип „Опашка“, 11.05.2013, [Онлайн ресурс], http://atp.minchev.eu/2013.01.11-queue.txt
44. Задачи от упражнението „Динамични структури“, 11.05.2013, [Онлайн ресурс], http://atp4kids.wordpress.com/2013/05/12/динамични-структури/
45. Класиране от тренировката на учениците от АТП за месец май на първа група, 25.05.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=36
46. Класиране от тренировката на учениците от АТП за месец май на втора група, 25.05.2013, [Онлайн ресурс], http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=37
47. Условие и решение на задача А - „Естествени числа“, 25.05.2013, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/05/A.zip
48. Условие и решение на задача B – „Аритметична прогресия“, 25.05.2013, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/05/B.zip
49. Условие и решение на задача C – „Разделяне на четни и нечетни“, 25.05.2013, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/05/C.zip
50. Генератор за тестови примери за задачи А и C, 25.05.2013, [Онлайн ресурс], http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/05/test_genrator.cpp
Публикуван
2018-05-27
Как да се цитира
Minchev, D. (2018). АКАДЕМИЯТА ЗА ТАЛАНТИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(2), 29-34. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/143
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Most read articles by the same author(s)