ЕФЕКТИВНО ВЪЛНОВО МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ В SDH МРЕЖИ С КРЪГОВА ТОПОЛОГИЯ

  • Vasil Vatakov
  • Vera Gugova
Ключови думи: WDM, SDH, ROADM, DXC

Абстракт

С използването на вълновото мултиплексиране (WDM) в мрежи с кръгова топология, се постига многократно увеличаване на капацитета без необходимост от добавяне на нова инфраструктура, нови оптични влакна. При мрежи използващи вълново мултиплексиране, броят на SDH add/drop мултиплексорите може да достигне броя на дължините на вълните във всеки един от възлите. В този доклад са разгледани някои методи за оптимизиране на броя на електронното оборудване в SDH мрежи с кръгова топология.

Литература

[1] O. Gerstel, P. Lin and G. Sasaki, “Combined WDM and SONET network design,” Infacom ’99, New York, NY, March, 1999.

[2] D. R. Jeske, A. Sampath , “Restoration strategies in mesh optical networks: Cost vs. service availability,” Dependable Computing, 2006. PRDC '06. 12th Pacific Rim International Symposium.

[3] H. Liu, F. A. Tobagi, “Traffic Grooming in WDM SONET Rings With Multiple Line Speeds,” IEEE journal on selected areas in communications, vol. 25, no. 4, April 2007.

[4] J.-Q. Hu, E. Modiano, “Traffic grooming in WDM networks,” Emerging optical network technologies, pp 245-264, 2005.

[5] Keyao Zhu and Biswanath Mukherjee, “Traffic Grooming in an Optical WDM Mesh Network,” IEEE journal on selected areas in communications, vol. 20, no. 1, January 2002.

[6] R. Berry and E. Modiano, “Switching and traffic grooming in WDM networks,” In Proceedings of JCIS. 2002, 1340-1343.

[7] K. Zhu B. Mukherjee, A review of traffic grooming in WDM optical networks: architectures and challenges, Optical Networks Magazine March/April 2003
Публикуван
2018-05-27
Как да се цитира
Vatakov, V., & Gugova, V. (2018). ЕФЕКТИВНО ВЪЛНОВО МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ В SDH МРЕЖИ С КРЪГОВА ТОПОЛОГИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(2), 17-22. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/141
Раздел
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846