НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРСА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Автори

  • Gergana Kirova

Ключови думи :

електронно обучение, цифрово поколение, втори език за придобиване, умения за учене, компетенции

Абстракт

Настоящата статия дава преглед на курса за електронно обучение на английски език за студенти по бакалавърски програми, въведени в Бургаския свободен университет по проект "Разработване на електронни формуляри за дистанционно обучение в системата на висшето образование" и подчертава някои характеристики на ресурсите и дейности за повишаване на мотивацията на студентите

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

1. Prensky, M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants - On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5 pp.1-3
2. McCrindle, M., Wolfinger, E. (2010) The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations ,UNSW Press
3. Prensky, M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants-On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5 ,p.1
4. Berk, R.A. (2010) How do you leverage the latest technologies, including Web 2.0 tools, in your classroom? International Journal of Technology in Teaching and Learning, 6(1), 1-13
5. Lebeau, I., Rees, G. (2008) Language Leader Elementary, Pearson Longman

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРСА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 87-95. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/138