МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ 3D СЕРИОЗНИ ИГРИ

Автори

  • Mariya Hristova Monova-Zheleva
  • Yanislav Zhelev

Ключови думи :

виртуалната среда, Дистанционно обучение с присъствени срещи, 3D учебни среди, интерактивна симулация, Период на математизация по PISA

Абстракт

Статията представя методология за преподаване на математика (по-специално геометрия), разработена в рамките на два проекта - международен проект TALETE [9] и проекта за развитие на Бургаски свободен университет / BFU / Център за дистанционно обучение [12]. Целта на тези проекти е подобряването на дистанционното обучение и ученето чрез разработване на съвременни инструменти и методологии, базирани на напредналите постижения в областта на ИКТ с фокус върху балансираната интеграция на теорията и практиката.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Blum W., Borromeo-Ferri R. (2007), Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?; presented during the event „The future of Mathematics Education in Europe“, 17 Dec 2007, Lisbon, Portugal.
[2] International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Annual Report, http://www.iea.nl/
[3] Kato P. M., Cole Steve W., Bradlyn A. S., Pollock B. H. (2008), A video game improves behavioural outcomes in adolescents and young adults with cancer: a randomized trial. Pediatrics, 2008, 122(2), pp. 305-317.
[4] Monova-Zheleva M., Zhelev Y., Implementation of the Explorative Learning and Learning-by-doing in Geometry, Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2013, pp. 101-106
[5] Nelissen J., Tomic W., Learning and thought process in realistic mathematics instruction, in Curriculum and teaching, 1993, Volume 8, No 1, edited by James Nicholas Publishers.
[6] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pisa 2006 science competencies for tomorrow’s world, 2007, Vol. 1 – analysis. Paris: OECD.
[7] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pisa 2006 - Data, 2007, Vol. 2: Data. Paris: OECD.
[8] Shaffer, David Williamson, How Computer Games Help Children Learn, Palgrave MacMillan, 2006.
[9] TALETE Project website http://taleteproject.eu
[10] TIMSS http://nces.ed.gov/timss/educators.asp
[11] Wilson B., Parrish P., Veletsianos G., Raising the bar for instructional outcomes: Towards transformative learning experiences, Educational Technology, 2008, 48(3), pp. 39-44.
[12] Университетски център за дистанионно обучение, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 на МОН, Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, уебсайт http://ucdo.bfu.bg/

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ 3D СЕРИОЗНИ ИГРИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 66-71. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/135

Най-четените статии от същия автор(и)