МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

  • Milen Emilov Dinkov

Ключови думи :

мобилно обучение, обучение, мобилна технология, обучение по всяко време

Абстракт

Светът се променя бързо и обучението трябва да отговори на възникващите предизвикателства и да се адаптира към тези промени. Широката гама от технологии, подкрепящи прилагането на нови методи за обучение и разширяване на традиционните. Мобилното обучение може да се разглежда като дейност през целия живот, която може да доведе до промянав обществото и да бъдат смесени с ежедневните ситуации, в които хората непрекъснато разширяват своите знания и умения.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J. P., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., Lonsdale, P., Naismith, L., Waycott, J. WP 4 - Guidelines for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment. MOBIlearn Project Report, 2003. pp. 19.
[2] Павлов, Н. Иновативното образование във висшето училище – глобално предизвикателство и реалност. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. - Свищов, 2009, с. 249.
[3] Cortez, C., Nussbaum, M., Santelices, R., Rodriguez, P., Zurita, G., Correa, M., et al. Teaching science with mobile computer supported collaborative learning. // IEEE Computer Society. - JungLi, Taiwan, 2004, pp. 67–74.
[4] Zurita, G., Nussbaum, M. Computer supported collaborative learning using wirelessly interconnected hand-held computers. // Computers and Education, 2004, pp. 289-314.
[5] Divini, M., Haugalokken, O. K., Norevik, P. A. Improving communication through mobile
technologies: Which possibilities?. // Proceedings of the IEEE international workshop on wireless and mobile technologies in education (WMTE). - Vaxjo - Sweden, 2002, pp. 1.
[6] Woodil, G. The mobile learning edge. 2001. pp. 24.
[7] Attewell, J. Mobile Technologies and Learning: A Technology Update and m-Learning. Project Summary. Report, Learning and Skills Development Agency, 2005. pp. 15.
[8] http://www.csun.edu/sociology/virexp.htm
[9] http://nces.ed.gov/surveys/peqis/inc/displaytables_inc.asp

Публикуван

2018-05-26

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 30-36. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/130