ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Автори

  • M F Menyaev

Ключови думи :

университет, интерактивен, уеб сайт, уеб конференция, обучение, дистанционно обучение, симулация, посетете сайта, домашната работа ефективността на интерактивната технология

Абстракт

Взаимодействието между учителя и аудиторията може да бъде представено под формата на интерактивна система. Интерактивните процеси дават възможност за повишаване на когнитивността и иновациите въз основа на познания за настоящата ситуация в образователния процес. Обучението на съвременни специалисти в завършилите училище включва организиране на интерактивна среда под формата на уеб конференции, която е обмен на информация между участниците в диалога. Експерименталните данни показват, че броят на планираните посещения (уеб консултации) значително надвишава броя на консултациите. Интерактивният процес на обучение ви позволява по-ефективно да управлявате дейностите на учащите в онлайн средата.

Сваляния

Данните за свалянията все още не са налични.

Литература (библиография)

[1] Меняев М.Ф. Интерактивная организация наукоемкого производства: концепция и методология построения LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 236с.
[2] Меняев М.Ф. Организация интерактивных процессов системы информационного управления в виртуальной среде//Наука и образование: электронное научно-техническое издание http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/ dealer.asp?tp= o&dealId=130 2011.
[3] Меняев М.Ф. Управленческая деятельность в интерактивной технологии//Наука и образование: электронное научно-техническое издание http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/ dealer.asp?tp= o&dealId=130 2011.

Публикуван

2018-05-25

Брой

Раздел (Секция)

Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846

Как да цитирате

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3), 17-24. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/128